Leeftijdsopbouw


Het ledental is gegroeid van enkele tientallen bij het ontstaan van de gemeente in 1967 naar circa 250 leden begin 2021. De laatste jaren is het ledenaantal redelijk constant.

Met betrekking tot de leeftijdsopbouw valt het grote aandeel kinderen en jongeren op. Bijna 40% van de leden is jonger dan 25 jaar. Daarentegen is het aandeel oudere leden (>60) met 16% relatief klein.