ANBI


NGK Hoorn behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Staat heeft de Nederlands Gereformeerde Kerken aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent onder andere dat u giften kunt aftrekken van de belasting. Via de link hieronder geven we invulling aan de regels die aan de transparantie worden gesteld.

Document ANBI-transparantie