Over NGK Hoorn


Wij zijn een gemeenschap van christenen in de stad Hoorn en haar omgeving. We geloven dat God aan de basis van het leven staat en mensen uitnodigt met Hem op pad te gaan. Zo krijgt ons bestaan werkelijk doel en zin. We nemen de Bijbel aan als Gods betrouwbare woord. We zoeken daarin naar antwoorden op vragen van deze tijd. Het evangelie van Jezus Christus, zijn kruisiging en opstanding uit de dood, neemt daarbij een centrale plaats in. Wij geloven in de werking van de Heilige Geest die mensen in beweging zet.

Wij zijn ons ervan bewust dat ons leven niet op zichzelf staat. De relaties van onze gemeente gaan drie richtingen uit:

naar 'boven': gericht op de relatie met God
naar 'binnen': gericht op de leden van de gemeente
naar 'buiten': gericht op de mensen in de stad Hoorn en daarbuiten.

 

We komen regelmatig bij elkaar. Dat doen we op zondagen in de Oosterkerk in Hoorn, maar ook doordeweeks.

Onze gemeente is in de Gereformeerde traditie geworteld. Ze maakt deel uit van het landelijke kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerk. In de loop van de jaren is ze verrijkt met mensen uit allerlei andere kerken en gemeenten. Daardoor is een veelkleurige gemeente met een evangelische tint ontstaan.