We vierden het Paasfeest


Op zondag 9 april vierden we na de 40-dagentijd samen de opstanding van Jezus Christus uit de dood: het Paasfeest. Christenen in de hele wereld hebben dit feest gevierd, nadat zij op Goede Vrijdag stilstonden bij het lijden en sterven van Jezus.

Op Witte donderdag, Goede vrijdag en Pasen was in de kerk een kruis geplaatst, dat bij elke samenkomst anders was aangekleed. Bij elke samenkomst was er een ander bloemstuk, dat met liturgisch bloemschikken was gemaakt.

Witte donderdag: het aansteken van de kaars. Over het kruis is een wit kleed gedrapeerd.


Witte donderdag: de tafel is klaar voor het Heilig avondmaal. Op de tafel meerdere kleine bloemstukjes.


Goede vrijdag: bij het kruis is paars vandaag de hoofdkleur. De 'krans' verwijst naar de doornenkroon die Jezus vlak voor zijn kruisiging op kreeg gezet.


Het kruis met Pasen. Een feestelijk bloemstuk met veel geel siert het kruis, de 'krans' van Goede vrijdag ligt nu op de grond.