Start seizoen 2017/2018


Het seizoen 2017-2018 is op zondag 10 september gestart. We begonnen met een bijzondere samenkomst in de Oosterkerk. Live steady, één van de jongerenclubs, had een deel van het programma voorbereid. Aan elke leeftijdsgroep werdden op maat gesneden activiteiten aangeboden. Rond de middag sloten we af met een gezamenlijke maaltijd, waarvoor gemeenteleden gerechten van huis hadden meegenomen.

Voor dit seizoen is 'thuis' als thema gekozen, naar aanleiding van een inspiratiedag eerder dit jaar. Daarin kwam naar voren dat we eigenlijk allemaal verlangen naar een thuis waarin we samen als het ware familie kunnen zijn. En iets kunnen betekenen voor de mensen om ons heen.