Hemelvaart


Hemelvaartsdag is de dag waarop christenen herdenken dat Jezus naar God, Zijn Vader in de hemel, is gegaan. Vroeger werd dat omschreven als 'opgevaren ten hemel', vandaar hemelvaartsdag dus. Dat gebeurde na Zijn opstanding uit de dood (Pasen). Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, negenendertig dagen na Pasen (de veertigste paasdag) en tien dagen vóór Pinksteren. In 2024 is die datum donderdag 9 mei.

In hoofdstuk 1 vers 9 van het bijbelboek Handelingen staat: 'Na deze woorden zagen ze dat Jezus werd omhooggeheven. Een wolk nam Jezus mee en die verdween uit hun gezicht.'

Best lastig om zomaar aan te nemen. Toch is het boek Handelingen als een serieus ooggetuigenverslag geschreven. We geloven dat de schrijvers door God zelf zijn geinspireerd om dit vast te leggen.