Een leuke kinderdienst


Op zondag 15 oktober was er een speciale, laagdrempelige kinderdienst met als thema 'De oversteek'. De kerkzaal was verbouwd tot een scène uit het bijbelboek Numeri, met de woestijn aan de ene kant van de rivier en het beloofde land Kanaän aan de andere kant. Het 'volk' (het publiek dus) zat zogezegd in de woestijn. Een groep kinderen speelde een deel van het bijbelverhaal na. Daarin komen de twaalf mannen terug van hun verkenningstocht door het beloofde land. Ze zijn enthousiast over wat ze daar hebben gezien. Maar tien van hen klagen dat ze het land nooit kunnen binnengaan vanwege de sterke mensen die daar wonen. Ondanks het feit dat God hen dat land heeft beloofd. Slechts twee van hen vertrouwen op de belofte van God en de goede afloop.

De les is dat God doet wat hij belooft en dat je op Hem mag vertrouwen. Als we moeten uitgaan van menselijk kunnen, vallen we al snel terug in een patroon van angst, wat zich bijvoorbeeld uit in mopperen of zeggen dat iets niet kan. Uiteindelijk mocht iedereen een rol in het stuk vervullen door de oversteek te wagen en naar de andere kant van de rivier te lopen. Daarmee  symboliserend dat je op God vertrouwt.

De mannen komen terug van hun verkenningstocht in het beloofde land

Foto: De 'mannen' komen terug van hun verkenningstocht door het beloofde land