Carnaval en Vastentijd


Wie kent het niet: carnaval. Geweldige optochten met prachtige praalwagens en feestelijk uitgedoste mensen. Veel mensen vieren het carnaval uitbundig, maar hebben geen idee wat de achtergrond van dit feest is en waar het mee te maken heeft.

Carnaval wordt gevierd in de laatste drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Deze woensdag markeert de overgang naar de vastentijd, de periode die vooraf gaat aan het paasfeest. Dit is traditioneel een periode van onthouding, van bezinning en inkeer, in de aanloop naar de kruisiging van Christus en de opstanding met Pasen. Ook wordt een parallel getrokken met de 40 dagen die Jezus al vastend in de woestijn doorbracht, nadat hij door de duivel op de proef was gesteld.

Van oudsher werd carnaval vooral gevierd als een 'eetfeest' . Het woord is afgeleid van 'carne levare', oftewel 'het vlees wegnemen'. Zo werd vroeger op 'vette dinsdag' alle vet in huis opgebruikt, omdat het in de weken die daarop volgen toch maar zou bederven. Door de jaren heen is het karakter van carnaval veranderd.

De vastentijd wordt ook wel 40-dagentijd of lijdenstijd genoemd. Het gekke is alleen dat er op aswoensdag nog 47 dagen tot aan Pasen zijn. De verklaring hiervoor is dat de zondagen niet als 'lijdensdag' worden meegeteld. De zondag is en blijft namelijk de 'opstandingsdag'. Tel de dagen maar eens na in de agenda.

In 2023 begint de vastentijd op woensdag 22 februari. Wat doet u, wat doe jij met de 40-dagen tijd? In deze periode van bezinning? Je kunt de tijd op allerlei manieren invullen. Je kunt meer of minder gaan vasten, regelmatig(er) in de Bijbel lezen, meer aandacht tonen voor je naaste, regelmatig gebedstijd houden of gewoon eens stil zijn. Probeer in elk geval eens los te komen van alle dagelijkse drukte. Richt je daarbij op het offer van Jezus waarmee Hij de verbinding tussen God en mensen definitief herstelde. En op Zijn opstanding. En vier dankbaar Pasen op 9 april. Want Jezus is zijn lijdensweg ook voor u en jou gegaan!