Kring Na-Alpha


De naam zegt het al, wij zijn (bijna) allemaal mensen die de Alpha Cursus hebben gedaan, en daardoor tot geloof gekomen zijn, of opnieuw enthousiast geworden over het evangelie van Jezus Christus. Als een soort follow-up is deze kring in het verleden gestart. We zijn dan ook een gemêleerd gezelschap, met allerlei verschillende achtergronden, katholiek, gereformeerd, of helemaal niets…. Maar nu wel allemaal volgelingen van de Heer Jezus en aangesloten bij de NGK Hoorn. Dat maakt de onderlinge gesprekken heel boeiend en stimuleert jezelf ook weer om na te denken over wat en waarom je gelooft.

Eens in de twee weken komen we een avond bij elkaar. Vaak bij iemand thuis, maar ook af en toe in Oikos. Eerst natuurlijk gezellig koffie/thee drinken met iets erbij, daarna zingen we een aantal liederen, doen Bijbelstudie waarbij we ons altijd de vraag stellen wat we ermee kunnen in het leven van elke dag, en tot slot voorbede voor elkaar. Van tijd tot tijd gaan we erop uit en doen iets bijzonders (bijvoorbeeld de Ark van Noach, Kerstevent op de Veluwe, wandelingen door Hoorn. Met een aantal hebben we de Jesus Trail in Israël bewandeld vanaf Nazareth tot Kapernaüm!)

We zijn een hechte groep geworden, maar vinden het ook heerlijk als nieuwe leden zich bij onze kring willen aansluiten. Je hoeft daarvoor echt niet allereerst de Alpha Cursus te hebben gevolgd!

Wil je meer weten, neem dan eens contact met ons op, of kom langs!

Contactpersonen: Klaas & Evelien Huizinga, Bazillehof 9, Hoorn, tel. 06-22922592.