Kring Mayim


Mayim is het Hebreeuwse woord voor waterWater dat onze dorst lest, krachtig maakt en groei geeft. Het water dat als een bron wordt voor anderen.
Jes 58:11b:
Jullie zullen lijken op een tuin, waar altijd water doorheen stroomt.
Jullie zullen lijken op een bron, waar altijd water uit komt.
In de Mayim kring zijn we samen op zoek naar de onwankelbare basis van ons geloof, de bron van het water en wat dat betekent voor elke dag. We delen met elkaar wat ons persoonlijk bezig houdt en daarbij heeft het gebed een belangrijke plaats in onze kring. Er is ruimte voor blijdschap en plezier. Ook voor verdriet, vragen en twijfels. We bemoedigen elkaar en zien bij elkaar hoe het water ons sterkt en verder doet groeien.
Als kring verdelen we de organisatie taken zoveel mogelijk onderling en komen we elke 3 weken bij elkaar. Soms volgen we een boek; een andere keer kan een actueel onderwerp ingebracht worden. Ineke Coumou is de kringleider. We zijn met acht mooie mensen.
Contactpersoon: Ineke Coumou