Kring JeVro


De jeugd van vroeger (JeVro) kring is een kring van mensen die leeftijd en levenswijsheid combineren met vrolijke jeugdigheid.
Onze wortels reiken tot aan het stromende water zoals dat wordt beschreven in Psalm 1 vers 3:
Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterstromen. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei.
In onze kring delen we met elkaar wat ons persoonlijk bezig houdt. Wij leven met elkaar mee in tijden van blijdschap en van verdriet. Ook is er ruimte voor onze vragen en twijfels. Daarin laten we onze gesprekken leiden door de bemoedigingen uit Gods Woord en door zijn Geest.
De kringbijeenkomsten zijn om de 4 weken op de donderdagmorgen van 10 tot 12 uur bij een van de leden thuis. Soms hebben we een gespreksleider van buiten de kring; soms bereid een van de leden het voor.
Onze groep bestaat nu uit 9 personen. Herman Coumou is kringleider. Weet dat iedereen die 'vroeger tot de jeugd behoorde' van harte welkom is. En daar zijn dus geen leeftijdsbeperkingen bij bepaald!(/div>
Contactpersoon: Herman Coumou