Hoorn en verder


Ook buiten de kerkmuren laat de NGK Hoorn zich zien. Dat doen we onder meer met de onderstaande activiteiten:

Alpha-cursus
Sinds 2000 organiseert onze gemeente (vrijwel) ieder voorjaar een Alpha-cursus. Die bestaat uit een serie bijeenkomsten met het doel om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het christelijk geloof.

Volkskerstzang
Sinds 1997 organiseert de gemeente elk jaar op kerstavond een laagdrempelige samenkomst. Daarbij nodigen we nadrukkelijk mensen van buiten de kerk uit. De belangstelling hiervoor is altijd groot. In 2020 konden we vanwege de coronamaatregelen alleen een online event houden, maar dit jaar ziet het ernaar uit dat de traditionele Volkskerstzang weer kan plaatsvinden.

Raad van Kerken
De NGK-Hoorn is aangesloten bij de Raad van Kerken Hoorn. De vertegenwoordiger namens de NGK-Hoorn in deze Raad van Kerken is Albert van der Harst. Voor meer informatie zie de website van de Raad van Kerken, www.raadvankerkenhoorn.org