Belijdeniscatechisatie


Belijdeniscatechisatie is een opstap naar het afleggen van belijdenis van je geloof.

Er komt een tijd in je leven dat je op eigen benen wilt staan. Je wilt verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Je ouders, de school en andere mensen hebben je daarbij geholpen. Dat geldt ook voor je geloofsleven. Je ouders hebben je laten dopen, maar nu wil je als zelfstandig lid van de gemeente God dienen en Jezus navolgen. De belijdeniscatechese bereidt je voor op het ‘ja’ voor God in het midden van de gemeente, en daarmee om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

Tijdens de bijeenkomsten behandel je samen met de predikant (of door de consulent, als de functie van predikant op dat moment vacant is) en andere deelnemers de hoofdpunten van het christelijk geloof: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, de kerk, doop en avondmaal, het gebed, Bijbellezen, enz. Het is een gesprekskring waar je als deelnemer al je vragen kwijt kunt. Gaandeweg ontdek je of je er klaar voor bent om met volle overtuiging ‘ja’ te zeggen tegen God. Voorwaarde voor deelname is dus niet dat je daarna zeker weet dat je belijdenis gaat doen, maar wel dat je er serieus voor openstaat en wilt ontdekken of het nu de tijd is om die stap te zetten.

Daarnaast krijg je een Bijbelleesrooster, waarmee je elke week over het besproken onderwerp zelf uit de Bijbel kan lezen en nieuwe dingen ontdekken. Ook dat deel je dan met elkaar op de belijdeniscatechisatie.

De deelnemers komen eens in de twee weken bij elkaar, zo’n 1½ uur.